Yazı Detayı
04 Mayıs 2016 - Çarşamba 18:43 Bu yazı 3327 kez okundu
 
TARIMSAL SEKTÖRÜN FİNANSMANI
Argun Şahin
 
 

Finansal kredilere veya desteklere erişim tarım için son derece kritik bir konudur. Geçimlik amaçlı yapılan tarımdan ticari üretimlere geçiş ancak finansal destek ile mümkün olabilir. Bunun yanında diğer sektörlerde olduğu gibi tarımda yatırım yapan yerel üreticilerle birlikte yabancı yatırımcılar, tarımsal ürün işleyen fabrikalar, depolama işletmeleri, tohum şirketleri veya gübre şirketleri de finansal desteğe ihtiyaç duyarlar. Buna karşın, mevcut global finansal sistem, tarım alanında somut finansal hizmetlerde oldukça temkinli bir yaklaşım içindedir. Tarımda risk faktörlerinin yüksek olması (kuraklık, hastalıklar, sel veya fırtınalar vs) üretimi tehlikeye sokmaktadır. 

Ancak öte yandan tarımda yatırım ve finansal kaynaklara gereksinim sürekli artış içindedir. Nüfus artışı ve orta gelir düzeyindeki insanların et, süt, meyve, sebze, balık gibi değişen beslenme alışkanlıkları bu artışı desteklemektedir.

Tahminlere göre 2050 yılında gıda ihtiyacı 70% oranında artacak ve bu talebi karşılayabilmek için yıllık 80 milyar USD yatırım ve desteğe gereksinim olacaktır. Günümüzde finans sektörü, mevcut kredi hacminin çok az bir kısmını tarımsal finansmana ayırmaktadır. Bu durum da hem küçük üreticileri hem de kurumsal şirketlerin yatırımlarını kısıtlamaktadır.

Tarımsal Finansman 4 Konuda Odaklanmalıdır:

·         Küçük üreticilerin tanımlanması ve onların finansal ihtiyaçlarını belirlenmesi

·         Tarımsal finansmanın karşı karşıya olduğu risk faktörlerinin dengelenmesi 

·         Kredilerin üreticilere veya şirketlere ulaştırılmasında uygun ve masrafları azaltıcı kanalların bulunması.

·         Devlet politikalarının yarattığı zorlukların belirlenerek giderilmesi için gayret gösterilmesi

 

Tarımsal finansmanın gelecekte muhtemel ihtiyaçları da olacaktır. Bu ihtiyaçları şu şekilde özetleyebiliriz:

Uzun Vadeli Tarımsal Yatırımlara Yönelim: Ekipman alımları, depolama koşullarının oluşturulması veya iyileştirilmesi vb

 

Tarımsal Altyapının Finansmanı :  Kırsal kesimdeki yollar, liman imkanları, internet erişimleri vb

 

İklim Değişimleri:  İklimsel değişimler tarımda ve gıda üretiminde en büyük riski oluşturmaktadır. Tarımsal yatırımlarla bu riski dengeleyebilecek yatırımlara öncelik verilmesi gerekir.( sulama yatırımları, kuraklığa dayanımlı teknolojilerin geliştirilmesi, su baskınlarının kontrol edilmesi vb) Ayrıca tarımsal sigorta sistemlerinin de yaygınlaştırılması öncelik olmalıdır.

 

Genç Nüfusa Ve Kadınlara Odaklanma:  Tarımın gençler için daha cazip olması ve kadınların tarımda daha fazla yer alması sağlanmalıdır. Tarımda uğraşan nüfus gittikçe yaşlanmakta ve gençler tarım alanında çalışmak istememektedirler.

Teknolojik İlerleme: Teknolojik ilerleme tarımda masrafları azaltıcı bir etki gösterecek ve böylece üreticilerin karlılığı artıracaktır. Özellikle mobil teknolojiler ve iletişim teknolojisi üreticilerin daha fazla bilgilenmesini sağlayacak ve böylelikle gereksiz masraf yapmaları engellenebilecektir.

Tarım sektörü için finansal desteklere erişim veya finansal imkânları kullanabilme gelişmiş ekonomilerde son derece hayati öneme sahiptir. Finansal açıdan gelişmiş ülkelerin aynı zamanda tarım sektöründe de gelişmeleri tesadüf değildir. Bu durum tarım sektörünün sadece finansal alanda gelişmiş ülkelerde olacağı anlamına gelmez. Tarımsal alanda başarılı olabilmek için iyi düzenlenmiş bir yasal altyapı, tarım alanında uzmanlaşmış finansal sektör ve karlı çalışmayı öğrenebilmiş küçük veya büyük tarımsal işletmelerin varlığı gereklidir. Finans alanında gelişmeyi teşvik edici ve gelişmeyi daha ileri seviyelere götürecek olan yeniliklerin sadece bu konuda çalışan kredi veren kuruluşlar (bankalar) olmaması gerekir. Aynı zamanda devletin de tarımsal finansta yenilikleri ortaya çıkaran politikaları geliştirmesi beklenmektedir. Bu açıdan hem devlet hem de özel bankaların tarımsal finans konusunda uzmanlıklarını artırmaları tarımın gelişmesi için zorunludur.

Ancak unutulmamalıdır ki tarımda finansal destek, hayırseverlik yapılan bir durum değildir. B destekler tarımsal işletmelerin karlı duruma geçmelerine aracılık etmelidir. Ancak bu şekilde verilen kredilerin geriye dönüşleri mümkün olabilir ve finansal destek sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilir.

Bu yapının oluşabilmesi için sektördeki oyuncuların gerçek kapasitelerini dikkate alan ve sektördeki oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayabilecek tutarlı politikaların ve mevzuatın içinde olduğu sağlam bir strateji oluşturulması şarttır. Daha da ötesi, finansal düzenlemeler ekonomik gelişmenin ilerisinde olmalıdır. Tarım sektörünün finansal sorunlarına ancak bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşmalıyız. Yani sadece direkt tarım sektöründe olanlar değil tarıma ilişkin diğer sektörlerde büyük resmin içine dahil edilmelidir. 

 
Etiketler: TARIMSAL, SEKTÖRÜN, FİNANSMANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı