Yazı Detayı
23 Temmuz 2020 - Perşembe 10:18 Bu yazı 14771 kez okundu
 
PAKİSTAN’DA SÜT HAYVANCILIĞI
Mithat Direk
mithatdirek@gmail.com
 
 

Herkesin bildiği gibi Pakistan dost bir ülke olarak her zaman Türkiye’nin yanında yer almış,
Cumhuriyetin kurulması ve Kurtuluş Savaşı da dahil olmak üzere geçmişten günümüze
ülkemize birçok yardım yapmış bir ülkedir. Müslümanların Muhammed Ali Cinnah'ın
başkanlığında 23 Mart 1940 tarihli toplantısında Hindistan'ın Müslümanlar ve gayrimüslimler
arasında bölünmesi kararı alınmıştır. Daha sonra 14 Ağustos 1947 tarihinde Muhammed Ali
Cinnah, Pakistan Genel Valisi olmuş ve sonrasında Pakistan bağımsızlığını kazanmıştır.
Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından milyonlarca
Müslüman, Hindu ve Sih'in mübadelesi başlamış, sınırın her iki yanındaki toplam 12 milyon
kişi yer değiştirmiştir. Ülkedeki farklı etnik yapı dolayısıyla anayasa yapımı uzun bir süreç
almış, ancak 1956 yılında anayasa oluşturulabilmiştir. Sonrasında ülkenin farklı etnik ve
kültürel yapısı nedeni ile istikrarlı bir büyüme sağlanamamıştır. Buna rağmen ülkede teknik,
teknolojik ve endüstriyel gelişmeler meydana gelmiş, ülke gelişmekte olan ülkeler arasında
üst sıralarda yer almıştır. Ancak ülkedeki fazla nüfus bu nüfusa aş, iş ve nitelik kazandırılması
tam olarak sağlanamamıştır. Bu bakımdan ülkedeki kırsal alanlar, hala yüksek bir nüfus
barındırmakta, ülkenin ekonomisi büyük oranda tarıma bağlı kalmaktadır. Pakistan’ın
yüzölçümü hemen hemen Türkiye ile aynıdır. Aynı alanda 3 kata yakın nüfusun olması daha
çok işgücüne dayalı bir tarımsal faaliyetlerin yürütülmesine neden olmaktadır. Hayvancılık
faaliyetlerinde de makineleşmeden daha çok işgücüne dayalı bir üretim gerçekleşmektedir.
Pakistan’da orta bölgesinde yer alan Pencap eyaletinin Faysalabad şehrine yaptığım ziyarette,
kırsal alanları ve hayvancılık yapılan bir çiftliği de ziyaret etme şansı yakaladım. Burada
gördüğüm ve yetkililerle yaptığım konuşmalarda, üretim, bakım, besleme ve çiftlik yönetimi
ile ilgili konularda neler yapıldığını öğrendim. Fotoğraflarda da görülebileceği gibi büyükbaş
hayvancılık yapılan çiftlikte çoğunlukla bizim manda tabir ettiğimiz o bölgeye özgü sığırlar
yetiştirilmekte. Bu hayvanların bakım işlerinin işgücüne dayalı olarak işçiler tarafından elle
yapıldığı, çok az makineleşme ve otomasyona bağlı olarak yapılmadığı söylenebilir. Ayrıca
sağım, hayvanların sevk ve idaresi gibi işlemler de işçiler tarafından yapılmaktadır. Elbette bu
durum verimliliği ciddi oranda etkilemektedir. Ülke topraklarının ve iklimin Türkiye’de
Çukurova Bölgesine çok benzerlik göstermesi nedeniyle çok verimli olduğunu ancak bunun
verimliliğini ortaya çıkaracak teknolojik uygulamaların yapılmasının gerektiği söylenebilir.
Hayvancılık işletmesini ziyaretimizden sonra yapılabilecekleri ve kırsal alanların
geliştirilmesindeki zorlukları analiz ettiğimizde, bu alanların üzerinde ciddi bir işgücü
yükünün olduğunu bunun da teknolojik yatırım yapılmasını engellediğini görebildim. Zira
ciddi sermaye yatırımı gerektiren teknolojik uygulamalar çok daha ucuz bir şekilde işgücü ile
sağlanabilmektedir. Ayrıca kırsal alanlardan şehirlere göçün getirdiği sosyal sorunlar da
eklendiğinde teknolojik yatırım yapmanın çok akıllıca bir davranış olduğu söylenemez.
Bununla birlikte üretim sonrasında elde edilen ürünün işleme ve değerlendirilmesi ile pazara
sunulmasında tarımsal sanayi ihtiyaçlarının çok fazla olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak
Türkiye’de süt işleme sanayinin gelişmiş olduğu Konya ilindeki sanayicilerle, Pakistan’da
bulunan yatırımcıları buluşturmayı hedeflediğim B2B programının (business to business)
gerçekleştirilmesini sağlayamadım. Görüştüğüm birçok süt sanayicisi Türkiye’deki talep
yetersizliğinden bahsederek bunun aşılması için dışarıya açılmak gerektiğini söylemesine
karşılık, iş ciddi anlamda işbirliğine ve iş geliştirmeye yöneldiğinde geri kaldıkları görüldü.
İnanıyorum ki Pakistan, Türkiye açısından çok iyi bir yatırım alanı ve gelişmeye açık bir ülke.
Pakistan’daki sütü işleyecek, bunu süt ürünlerine dönüştürecek sistemlere yönelik olarak

karşılıklı görüşmeler yapılmasını ve Türkiye açısından bu alanın değerlendirmesi gerektiğine
inanıyorum. Umarım bu öngörüm gerçekleşir.

 

 
Etiketler: PAKİSTAN’DA, SÜT, HAYVANCILIĞI, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı